Ναοί

Οι εκκλησίες της Άνδρου αποτελούν μοναδικά αρχιτεκτονικά κοσμήματα που αντικατοπτρίζουν την πνευματική κληρονομιά του νησιού. Καθεμιά με την ξεχωριστή της ομορφιά, συνδυάζει την παράδοση με την τέχνη, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ηρεμίας. Με απλή και όμορφη αρχιτεκτονική, αντιπροσωπεύουν έναν χώρο πνευματικής σύνδεσης και αναζήτησης εσωτερικής γαλήνης.